Keszthelyi Kórház

Környezetpolitikánk

Környezetpolitikánk

Energetikai szakreferensi jelentés 2020

A Keszthelyi Kórház vezetősége elhatározta, hogy az egészséges, környezettel harmonikusan működő betegellátás feltételeit megteremtve környezetközpontú irányítási rendszert építsen ki az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány alapján. Az Intézet vezetése a rendszer kiépítése során fontos alapelvnek tekintette a magyar környezetvédelmi jogszabályoknak való teljes megfelelést.

 

A felső vezetésünk munkatársaink, betegeink és hozzátartozóik, valamint az Intézet környezetének védelmének biztosítása célul tűzte ki, hogy:

– a tevékenységünk során keletkező veszélyes hulladékokat jogszabályoknak

megfelelően elkülönítve, biztonságosan gyűjtjük és tároljuk és megsemmisítjük.

• a szükséges vegyszerek, veszélyes anyagok biztonságos tárolását megoldjuk, megelőzve ezzel a környezeti értékek illetve személyes sérülésének veszélyét.

• Az intézet területén található korábbi szennyeződéseket teljesen felszámoljuk.

A Keszthelyi Kórház környezetközpontú irányítási rendszerét folyamatosan felülvizsgálja, fejleszti, ezzel biztosítja a hatékony működését, valamint a folyamatosan javuló teljesítményt.

A környezetközpontú irányítási rendszer működtetéséhez alkalmazottait képzésben részesíti, tudásukat új információkkal folyamatosan tovább bővíti.