Betegjogi képviselő

 

Betegjogi képviselő

Az egészségügyi intézményben az Ön területileg illetékes

 

betegjogi képviselője:

 Dr. Dóczi Zsuzsanna

Telefonszáma:   06/20-4899-567

melyen elérhető     hétfőtől-csütörtökig 08:00 – 16:30,  pénteken 08:00 – 14:00 óra között

E-mail címe:   zsuzsanna.doczi@ijb.emmi.gov.hu

Fogadóóra időpontja: minden hónap 1. szerdán 12:00 – 15:00 óra között

Fogadóóra helye:  Keszthelyi Kórház  „C” épület Titkárság

 

A JOGVÉDELMI KÉPVISELŐ AZ INTEGRÁLT JOGVÉDELMI SZOLGÁLAT (IJSZ) MUNKATÁRSA.

A JOGVÉDELMI KÉPVISELŐ AZ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYTŐL FÜGGETLEN SZEMÉLY.

 

 Foreign language patients should contact the following numbers:

06-20-489-9614, 06-20-80-620-055 (toll-free number)

Please contact us with any questions or remarks related to your care.

 

Kórházi Etikai Bizottság

A betegek az egészségügyi szolgáltatás igénybevételekor kötelesek tiszteletben tartani az erre vonatkozó jogszabályokat és intézményi rendet.

Kérjük, hogy esetleges kérdéseivel forduljon az Önt felvevő munkatársunkhoz, illetve kezelőorvosához!

Ha az egészségügyi ellátás igénybevétele során az ellátással összefüggésben valamivel nincs megelégedve, panaszt tehet az Önt kezelő osztályon. Amennyiben panasza az osztályon nem nyer orvoslást, panaszát a főigazgatónak benyújthatja írásban.
A panaszbejelentés kivizsgálásáról 10 munkanapon belül írásban tájékoztatjuk.

A felmerülő panaszok, jogviták megoldásában a betegjogi képviselő nyújt segítséget. A betegjog képviselő fő feladata, hogy a betegeket segítse jogaik megismerésében és gyakorlásában. A betegjogi képviselő közreműködhet abban, hogy a beteg a szükséges dokumentumaihoz hozzájusson, arról másolatot kapjon.

NÉHÁNY JÓ TANÁCS

Minden esetben tisztázza, hogy milyen kezelések, beavatkozások várnak Önre, ezek hogyan történnek, mennyi időt vesznek igénybe, elvégzésük, vagy elmaradásuk milyen következményekkel járhat. Az orvos minden beavatkozás előtt részletes szóbeli tájékoztatást nyújt Önnek, írott tájékoztatók is segítik a várható beavatkozás megismerésében. Adódhatnak olyan kérdései, melyek a tájékoztatóban nem szerepelnek, ne restellje feltenni ezeket.

Írott tájékoztatót csak akkor írjon alá, ha azt részletesen elolvasta, megértette és megbeszélte kezelőorvosával!