gyógytornász

gyógytornász

Keszthelyi Kórház

 

           a 2020. évi C törvény és az 528/2020. kormányrendelet alapján pályázatot hirdet.            

Keszthelyi Kórház
Központi fiziotherapia

gyógytornász

munkakör betöltésére.

Az egészségügyi szolgálati  jogviszony időtartama:

határozott idejű 2022.06.01 – 2024.06.24. –ig tartó egészségügyi szolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8360 Keszthely, Ady Endre utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény központi fiziotherápia részlegén gyógytornász kompetenciába tartozó feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra az Egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény rendelkezései az irányadók.

 

 

Pályázati feltételek:

•         Felsőfokú képesítés, gyógytornász végzettség,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         gyermek gyógytornászatban jártasság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok, hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. június 1.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Elektronikus úton Lukácsné Turbéki Beáta ápolási igazgató részére a oneletrajz@keszthelyikorhaz.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. június 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.keszthelyikorhaz.hu – 2022. május 11.