ápoló/szakápoló/OKJ ápoló

ápoló/szakápoló/OKJ ápoló

Keszthelyi Kórház

             

a 2020. évi C törvény és az 528/2020. kormányrendelet alapján pályázatot hirdet.           

Keszthelyi Kórház
Sürgősségi Osztály

ápoló/szakápoló/OKJ ápoló

munkakör betöltésére.

Az egészségügyi szolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű egészségügyi szolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8360 Keszthely, Ady Endre utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény Sürgősségi Osztályán ápoló/szakápolói kompetenciába tartozó feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

       Az illetmény megállapítására és a juttatásokra az Egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény rendelkezései az irányadók.

                

Pályázati feltételek:

•         Középfokú képesítés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok, hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. május 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Elektronikus úton Lukácsné Turbéki Beáta ápolási igazgató részére a oneletrajz@keszthelyikorhaz.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. június 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.keszthelyikorhaz.hu – 2022. május 10.