informatikus

informatikus

Zala Megyei Szent Rafael Kórház

a 2020. évi C törvény és az 528/2020. kormányrendelet alapján pályázatot hirdet.

                       

Keszthely Városi Intézmény
Informatikai Csoport

informatikus

munkakör betöltésére.

Az egészségügyi szolgálati  jogviszony időtartama:

határozatlan idejű egészségügyi szolgálati  jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8360 Keszthely, Ady Endre utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézményben alkalmazott szoftverek működtetése, informatikai rendszerek üzemeltetése, rendszergazdai feladatok ellátása. Rendszer installálás, felhasználói betanítás, HW – SW support, adatfeldolgozás elvégzése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra az Egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény rendelkezései az irányadók.

.

                       

Pályázati feltételek:

•         Középfokú képesítés, rendszerszervezési ismeretek, Windows operációs rendszer magasfokú ismerete, büntetlen előélet, SARS-COV-2 elleni védőoltással való rendelkezés vagy a mentesítésről szóló orvosi szakvélemény bemutatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Felsőfokú képesítés, Windows/Linux szerver üzemeltetésben szerzett gyakorlat, Linux operációs rendszer ismerete, SQL, HTML hálózati ismeretek, Windows szerver (AD) tapasztalat,

•         Gyakorlott szintű Informatikai rendszerismeret,

Előnyt jelentő kompetenciák:

•         legalább 1 év gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok, hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, erkölcsi bizonyítvány vagy az igénylésről szóló igazolás

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. május 11.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Zala Megyei Szent Rafael Kórház Humán Erőforrás Gazdálkodási Osztály osztályvezetője, Kósiné Márfi Marianna címére történő megküldésével (8900 Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós utca 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HEG/5/49/2022 , valamint a munkakör megnevezését: Informatikus.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. május 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.keszthelyikorhaz.hu – 2022. április 21.