anaesthesiológus és intenzív therápiás szakorvos

anaesthesiológus és intenzív therápiás szakorvos

Keszthelyi Kórház

a 2020. évi C törvény és az 528/2020. kormányrendelet alapján pályázatot hirdet.

                       

Keszthelyi Kórház
Anaesthesiológia és Intenzív Terápiás Osztály

anaesthesiológus és intenzív therápiás szakorvos

munkakör betöltésére.

Az egészségügyi szolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű egészségügyi szolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8360 Keszthely, Ady Endre utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény Anaesthesiológiai és Intenzív Terápiás Osztályán szakorvosi feladatok ellátása, ügyeleti szolgálatban részvétel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra az Egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény rendelkezései az irányadók.

 

                       

Pályázati feltételek:

•         Egyetem, anaesthesiológia és intenzív terápia szakvizsga,a SARS-COV-2 elleni védőoltással való rendelkezés vagy a mentesítésről szóló orvosi szakvélemény bemutatása

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok, hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. május 11.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Elektronikus úton dr. Gieth Andrea  orvosigazgató részére a oneletrajz@keszthelyikorhaz.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. május 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.keszthelyikorhaz.hu – 2022. április 14.