pszichológus, mentálhigiénés szakember vagy addiktológiai konzultáns

pszichológus, mentálhigiénés szakember vagy addiktológiai konzultáns

Keszthelyi Kórház

                       

A Keszthelyi Kórház a 2020. évi C törvény és az 528/2020. kormányrendelet alapján pályázatot hirdet.

Keszthelyi Kórház

pszichológus, mentálhigiénés szakember vagy addiktológiai konzultáns

munkakör betöltésére.

Az egészségügyi szolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű egészségügyi szolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8360 Keszthely, Ady Endre utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény Egészségfejlesztési Irodájában pszichológusi vagy mentálhigiénikusi vagy addiktológiai konzultánsi feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

 

   Az illetmény megállapítására és a juttatásokra az Egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény rendelkezései az irányadók.

 

                   

Pályázati feltételek:

•         Felsőfokú képesítés, pszichológus végzettség, mentálhigiénés végzettség vagy addiktológiai konzultáns vagy szociális munkás végzettség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok, hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. április 12.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Elektronikus úton Hegedüs Mária Egészségfejlesztési Irodavezető részére a oneletrajz@keszthelyikorhaz.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. április 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.keszthelyikorhaz.hu – 2022. március 22.