kórház higiénikus

kórház higiénikus

Keszthelyi Kórház

A Keszthelyi Kórház a 2020. évi C törvény és az 528/2020. kormányrendelet alapján pályázatot hirdet.

                       

Keszthelyi Kórház

kórház higiénikus

munkakör betöltésére.

Az egészségügyi szolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű 2024.08.10. –ig tartó egészségügyi szolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8360 Keszthely, Ady Endre utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A kórház területén megelőző higiénés tevékenység koordinálása, segítése, ezen a téren kapcsolattartás a hatóságok között. A környezetvédelmi jogszabályok érvényre juttatásával összefüggő szervezési, tanácsadási, koordinációs és adminisztratív feladatok ellátása. Veszélyes hulladékok kezelésével kapcsolatos feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

                       

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra az Egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, népegészségügyi ellenőr,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         kórházban végzett tapasztalat – 1 év alatti szakmai tapasztalat,

•         kórházban végzett tapasztalat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok, hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. március 29.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Elektronikus úton Lukácsné Turbéki Beáta ápolási igazgató részére a oneletrajz@keszthelyikorhaz.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. április 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.keszthelyikorhaz.hu – 2022. március 8.