kontroller

kontroller

Zala Megyei Szent Rafael Kórház

A Keszthelyi Kórház a 2020. évi C törvény és az 528/2020. kormányrendelet alapján pályázatot hirdet.

Keszthelyi Városi Intézmény

 Kontrolling Csoport

kontroller

munkakör betöltésére.

Az egészségügyi szolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű egészségügyi szolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8360 Keszthely, Ady Endre utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény Kontrolling Osztályán a kontrolling tervező munkában való részvétel. A havi elszámoláshoz szükséges adatok előállítása, illetve begyűjtése. Kijelölt témakörre gazdaságossági számítások, elemzések végzése. Az egyes osztályok részéről érkező, szakterületéhez tartozó információigények kielégítése. Betegforgalmi adatok összegyűjtése. Járóbeteg és fekvőbeteg forgalmi adatok ellenőrzése, teljesítmények havi vizsgálata és vezetése. A járó és fekvő NEAK visszaigazolások betöltése. Minden, a szakterülethez tartozó egyéb feladat ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra az Egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény rendelkezései az irányadók.

 

 

Pályázati feltételek:

•         Felsőfokú képesítés, felsőfokú gazdasági végzettség, vagy legalább középfokú iskolai végzettség, emellett pénzügyi- számviteli képesítés,a SARS-COV-2 elleni védőoltással való rendelkezés, vagy a mentesítésről szóló orvosi szakvélemény bemutatása,

•         Gyakorlott szintű Informatikai rendszerismeret,

•         büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         egészségügy működésében, finanszírozásában, vagy a kontrolling területén szerzett ismeret, gyakorlat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok, hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez,erkölcsi bizonyítványt vagy az igénylésről szóló igazolást csatolni szükséges a pályázathoz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. március 23.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Zala Megyei Szent Rafael Kórház címére történő megküldésével (8900 Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós utca 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 38/2022 , valamint a munkakör megnevezését: kontroller.

•         Személyesen: Kósiné Márfi Marianna Zala Megyei Szent Rafael Kórház Humán Erőforrás Gazdálkodási Osztály oszt.vez., Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós utca 1-3. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. március 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.keszthelyikorhaz.hu – 2022. március 3.