Diszpécser

Diszpécser

Zala Megyei Szent Rafael Kórház

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Keszthely Városi Intézmény
Szolgáltatási Osztály

diszpécser

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8360 Keszthely, Ady Endre utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény portaszolgálatánál folyamatos munkarendben diszpécseri feladatok ellátása, betanítás után önállóan. Úgymint klímagépek kezelése, orvosi gázok felügyelete, tűzjelző rendszer kezelése, betegirányítás, stb..

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Középiskola/gimnázium, felhasználó szintű számítógépkezelői ismeretek,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Középfokú képesítés, villamosenergiai vagy gépészeti szakmai jártasság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok, hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. január 11.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Elektronikus úton Szijj Ákos üzemeltetési csoportvezető részére a oneletrajz@keszthelyikorhaz.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. január 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.keszthelyikorhaz.hu – 2021. december 21.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Keszthelyi Kórház a 2020. évi C törvény és az 528/2020. kormányrendelet alapján pályázatot hirdet. Az illetmény megállapítására és a juttatásokra az Egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény rendelkezései az irányadók.