Bérgazdálkodási és munkaügyi ügyintéző

Bérgazdálkodási és munkaügyi ügyintéző

Keszthelyi Kórház

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Keszthelyi Kórház
Bérgazdálkodási és Munkaügyi Osztály

bérgazdálkodási és munkaügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8360 Keszthely, Ady Endre utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Magyar Államkincstár KIRA programjának kezelése, az intézmény Jdolber munkaügyi moduljában lévő adatok rendszeres karbantartása. Új dolgozók felvétele, illetve jogviszony megszüntetésével kapcsolatos adminisztratív teendők ellátása, bérszámfejtés előkészítése és egyéb munkakörébe tartozó feladatok.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Felsőfokú képesítés, Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Felsőfokú képesítés, Szakirányú képzettség, Jdolber, KIRA ismerete,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok, hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. október 11.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Elektronikus úton Fáró Katalin Osztályvezető részére a titkarsag@keszthelyikorhaz.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. október 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.keszthelyikorhaz.hu – 2021. szeptember 20.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Keszthelyi Kórház a 2020. évi C törvény és az 528/2020. kormányrendelet alapján pályázatot hirdet. Az illetmény megállapítására és a juttatásokra az Egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény rendelkezései az irányadók.