Belső ellenőr

Keszthelyi Kórház

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Keszthelyi Kórház
Irányítás, igazgatás

belső ellenőr

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8360 Keszthely, Ady Endre utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben rögzített belső ellenőrzési feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Felsőfokú képesítés, A költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzésről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú továbbképzésről szóló 22/2019. (XII.23.) PM rendelet szerinti végzettség képesítés.,

•         szakmai tapasztalat – Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok, hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. szeptember 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Elektronikus úton Elektronikus úton Kertész Márta gazdasági igazgató részére a titkarsag@keszthelyikorhaz.hu e-mail címen keresztül. oldalon keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. szeptember 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.keszthelyikorhaz.hu – 2020. augusztus 14.