Infekciókontroll tevékenységek gyakorlati megvalósítása a Keszthelyi Kórházban EFOP-1.8.21-18-2019-00075

Infekciókontroll tevékenységek gyakorlati megvalósítása a Keszthelyi Kórházban EFOP-1.8.21-18-2019-00075

Kedvezményezett neve: Keszthelyi Kórház

 Projektidőszak: 2020.05.01. – 2021.04.30.

Támogatott összeg: 56 642 108

Támogatás mértéke 100 %

A projekt tartalmának bemutatása:

Az intézmény vezetése elkötelezett az egészségügyi ellátás minőségének javítása mellett, az infekciókontrollal kapcsolatos tevékenységet nem rövid távú feladatként, hanem folyamatos stratégiai célként értelmezi. Projektünk kiemelt célja a szervezeti kultúra oly módon történő fejlesztése, változtatása, hogy az infekciókontrollal kapcsolatos tevekénységek, a nem kívánatos események, a fertőzések kialakulásának kivédése, hatásának csökkentése és korrigálása a mindennapi szinten beépüljön az intézmény dolgozóinak gondolkodásába, napi rutinná váljon a fertőzések megelőzésére tett intézkedések végrehajtása mind a szakorvosok, mind pedig a szakdolgozók körében. A szervezeti kultúra fenti módon történő fejlesztése érdekében az intézmény valamennyi dolgozójára kiterjedő belső képzést indítunk, továbbá lefolytatunk egy belső kommunikációs kampányt, ami a legfontosabb fertőzés megelőzéssel kapcsolatos teendőkre hívja fel a dolgozók és a kórház látogatóinak figyelmét.

A projektünk stratégiai célja egy olyan szervezeti kultúra, szemlélet megteremtése a fekvőbeteg szakellátást nyújtó intézményekben, amelynek segítségével a dolgozók felismerik az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések kialakulásához vezető veszélyforrásokat a tevékenységek végzése során és javaslatokat fogalmaznak meg kivédésükre, lehetőség nyílik az előfordult hibák és nemkívánatos események tanulási céllal történő megbeszélésére, továbbá az intézmény vezetése aktívan közreműködik a betegellátással érintett helyiségek higiénés kockázatainak csökkentésében.

 

További célunk az intézmény infekciókontrollal kapcsolatos valamennyi szabályzatának felülvizsgálata, az infekciókontrollal kapcsolatos országos szintű ajánlások, módszertanok beépítése az intézmény szabályozási környezetébe.

  1. Helyi infekciókontroll-program erősítése
  2. Egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések surveillance-nak megerősítése, surveillance program feltételeinek biztosítása
  3. A négy leggyakoribb egészségügyi ellátással összefüggő fertőzés megelőzésére szolgáló ellátási csomag bevezetése és annak betartását célzó belső ellenőrzési rendszer kialakítása.
  4. A négy leggyakoribb egészségügyi ellátással összefüggő fertőzés megelőzésére szolgáló ellátási csomag bevezetése és annak betartását célzó belső ellenőrzési rendszer kialakítása, mint cél érdekében beszerzendő eszközök
    Kézhigiéne füzet letölthető
    Kézhigiéne plakát letölthető