Egészségfejlesztési asszisztens

Keszthelyi Kórház

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Keszthelyi Kórház
Egészségfejlesztési Iroda

Egészségfejlesztési asszisztens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2020.07.01 – 2023.10.31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8360 Keszthely, Ady Endre utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az addiktológiai konzultáns feladatai között szerepel a kliens támogatása a szenvedélyállapottal és betegséggel kapcsolatos döntések meghozatalában, orvosi, szakpszichológusi beavatkozást nem igénylő diagnosztikai, veszteségkezelési teendők ellátása, továbbá megfelelő információ nyújtása a kliensek problámájával kapcsolatban. A rehabilitációs munka során alkalmazza a közösségi ellátás, közösségi rehabilitáció eszközeit, felkészült az ártalomcsökkentő programok működésében való szerepvállalásra.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, addiktológiai konzultáns,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok, hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 13.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Elektronikus úton Hegedüs Mária Egészségfejlesztési Irodavezető részére a efi@keszthelyikorhaz.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. július 17.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.keszthelyikorhaz.hu – 2020. június 23.