EFOP-1.8.20-17-2017-00036

EFOP-1.8.20-17-2017-00036

Keszthelyi Kórház, Keszthely

Projektazonosító: EFOP-1.8.20-17-2017-00036

Projekt megnevezése: A keszthelyi EFI mentális egészségfejlesztés funkcióval történő bővítése

Támogatás fajtája: uniós forrás

A felvitt adatok:

 

************************** ALAPADATOK ***********************
OEPkód, intézmény, település: 2703 – Keszthelyi Kórház, Keszthely
Régió: Nyugat-Dunántúl
Projektazonosító: EFOP-1.8.20-17-2017-00036
Projekt megnevezése: A keszthelyi EFI mentális egészségfejlesztés funkcióval történő bővítése
Támogatás fajtája: uniós forrás
************************** 1. MUNKALAP ***********************
Megvalósulás helyszínére és a projekt státuszára vonatkozó adatok
Intézmény neve, ahol a projekt megvalósul(t): Keszthelyi Kórház
Projekt státusza : megvalósítás alatt
TSZ kötés dátuma : 2018.11.12.
Projekt tervezett kezdete: 2018.08.01.  vége: 2020.07.31.
Projekt tényleges megvalósításának kezdete: 2018.08.01.  vége: 2020.07.31.
Fenntartási idő kezdete: 2020.08.01.  vége: 2025.08.01.
Tsz szerinti támogatások, költségek
Konzorciumi pályázat: Nem
Eredeti TSZ szerinti támogatás összege (bruttó Ft):
Teljes támogatási összeg: 39 999 703
Konzorcium esetén, projekt támogatási összeg : 0
Eredeti TSZ szerinti önrész összege (bruttó Ft):
Teljes önrész összege: 0
Konzorcium esetén, projekt önrész összege: 0
Eredeti TSZ szerinti projekt összes költség összege (bruttó Ft):
Projekt összköltség: 39 999 703
Konzorcium esetén, tagi projekt összköltség: 0
Támogatás intenzitása (%): 100
Hatályos/legutolsó TSZ szerinti támogatás összege, amely tartalmazza a megítélt, hatályos TSZ-be beemelt többletforrást is (bruttó Ft):
Teljes támogatási összeg: 39 999 703
Konzorcium esetén, tagi projekt támogatási összeg: 0
Hatályos/legutolsó TSZ szerinti önrész összege (bruttó Ft):
Teljes önrész összege: 0
Konzorcium esetén, tagi projekt önrész összege: 0
Hatályos/legutolsó TSZ szerinti támogatás teljes összege,
amely tartalmazza a megítélt, hatályos TSZ-be beemelt többletforrást is (bruttó Ft):
Projekt összköltség: 39 999 703
Konzorcium esetén, tagi projekt összköltség: 0
Projekthez megítélt teljes többletforrás (bruttó Ft):
Teljes többletforrás összege: 0
Konzorcium esetén, tagi projekt költséghez megítélt többletforrás összege: 0
ÖSSZESÍTŐ KÖLTSÉGADATOK
Projekt felhasznált összköltsége (bruttó Ft) (támogatás+többletforrás+önrész):
intézményi szinten: 29 400 000
konzorciumi szinten (adott esetben): 0
Lezárt projekt esetén költségvetési maradvány (fel nem használt) összege (bruttó Ft):
intézményi szinten: 0
konzorciumi szinten (adott esetben): 0
A projekt sikeres megvalósítására tekintettel Kormányhatározatban megítélt többletforrás
A projekt költségvetésében tervezett, de a Közreműködő Szervezet részéről kifizetésre/elfogadásra nem került összes költség összege (bruttó Ft): 0
Szabálytalansági eljárás miatt visszafizetendő/visszafizetett támogatás összege (bruttó Ft): 0
Igénybe vett-e kormányhatározatban megítélt többletforrást? Nem
Összköltség adatok
Kivitelezés összes költsége (bruttó Ft): 2 417 725
Orvosi gép-műszer összes költsége (bruttó Ft): 0
Egyéb gép-műszer összes költsége (pl. fénymásoló, konyhai eszközök) (bruttó Ft): 650 260
Jármű összes költsége (bruttó Ft): 0
Mobilia összes költsége (bruttó Ft): 462 730
Informatikai eszközök összes költsége (bruttó Ft): 445 980
Képzés-foglalkoztatás-ösztöndíj-prevenció (bruttó Ft): 0
Egyéb költségek összesen (pl. előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok, műszaki ellenőri ktg, kötelező nyilvánosság, stb.) (bruttó Ft): 25 423 305
************************** 2. MUNKALAP ***********************
Kivitelezéssel kapcsolatos adatok
Volt kivitelezés adata? Igen
Új építésű épületek
Új építésű épületek száma (db): 0
Új építésű épületek összes területe (m2): 0
Új építésű épületek kivitelezési költsége (bruttó Ft) 0
Nem új építésű, a projektben bővített, felújított, átalakított, korszerűsített épületek
Nem új építésű épületek száma (db): 2
Nem új építésű épületek összes területe (m2): 152
Nem új építésű épületek kivitelezési költsége (bruttó Ft): 2 417 725
Nem új építésű épületek jele/megnevezése: A épület
Nem új építésű épületek jele/megnevezése: B-C épület nyaktag
Kivitelezéssel érintett összes terület (m2): 152
A projekt keretében akadálymentesített épületek száma (db) 0
A projektben meglévő helikopter leszállóhely (heliport) fejlesztésére sor került Nem
A projektben helikopter leszállóhely (heliport) létrehozására sor került Nem
A projektben épületszigetelésre került sor Nem
A projektben ablakcserére került sor Nem
A projektben napkollektor telepítésére került sor Nem
A projektben napelem telepítésére került sor Nem
A projektben egyéb megújuló energia hasznosítású rendszer telepítésére került sor Nem
A projektben megszüntetett telephelyek száma:
A megszüntetett telephelyek száma (db): 0
A megszüntetett telephelyek területe (m2): 0
A projektben bontásra került épületek
Bontásra került épületek száma (db): 0
Bontásra került épületek összes területe (m2): 0
A megszüntetett és bontásra került összes terület (m2): 0
Gép-műszer adatok
Volt gép-müszer adata? Nem / Nem releváns
Mobilia adatok
Projektben beszerzett bútorok száma (összes darab): 26
Projektben beszerzett bútorok összes költsége: 462 730
Informatikai beszerzések adatai
Összes beszerzett informatikai eszközök száma (db): 2
Az összes beszerzett informatikai eszközből a hardware eszközök száma (db): 445 980
Beszerzett hardware eszközök költsége(bruttó Ft): 0
Az összes beszerzett informatikai eszközből a software eszközök száma (db): 0
Beszerzett software eszközök költsége (bruttó Ft): 0
Egyéb informatikai beszerzések összköltsége: 0
A projektben történt beszerzések Beszerzés történt-e? A rendszer típusának pontos megnevezése: A beszerzett rendszer szállítója:
Integrált informatikai medikai rendszer Nem
Integrált informatikai vállalatirányítási rendszer Nem
Digitális képalkotási és képtovábbítási rendszer (PACS) Nem
Telemedicinát alkalmazó megoldás/rendszer Nem
Központi betegirányító és beteghívó rendszer Nem
Informatikai infrastruktúra és szolgáltatások szervezési, irányítási és menedzsment rendszer (ITIL) bevezetésre történt Nem
************************** 3. MUNKALAP – – – SZAKMÁNKÉNTI ADATGYŰJTÉS ***********************
Fejlesztett szakmához kapcsolódó KIVITELEZÉS
A fejlesztett szakma A kivitelezés megvalósulása után Épület neve, ahol megvalósítását megelőzően megtalálható volt Épület neve, amelybe a megvalósítását követően került
Egészségfejlesztés: változatlan helyen maradt, amely a projekt keretében bővítésre, felújításra, átalakításra került A épület A épület
Fejlesztett szakmákhoz kapcsolódó GÉP-MŰSZER beszerzések
A fejlesztett szakma géptípus A beszerzett nagyértékű gép-műszer pontos neve A beszerzett nagyértékű gép-műszer szállítója Darab Ára (bruttó Ft/db) Ára (bruttó Ft/Összesen)
Ezen adatok kitöltése nem releváns
Fejlesztett szakmához kapcsolódó KÉPZÉS-FOGLALKOZTATÁS-ÖSZTÖNDÍJ-PREVENCIÓ
Nem töltött fel adatot / Ezen adatok kitöltése nem releváns

 

************************** ZÁRÓ RÉSZ az alapadatokhoz – – – A PROJEKT EREDMÉNYEI ***********************
Egyéb ertedmények
Nem töltött fel adatot!
Megjegyzés a megadott adatokhoz kapcsolódóan
Megjegyzés a projekttel kapcsolatban: Nincs.
Rövid bemutatása annak, hogy a projekt az ellátás fejlődését hogyan szolgálta
A projekt eredményeinek bemutatása: “A keszthelyi EFI mentális egészségfejlesztés funkcióval történő bővítése” című projekt keretein belül egészségfejlesztő és betegségmegelőző programok szervezése,a résztvevő személyek részére. Indikátor száma 1500.