Keszthelyi Kórház

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Keszthelyi Kórház
Pénzügyi és Számviteli Osztály

pénzügyi-számviteli ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2020.10.31-ig –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8360 Keszthely, Ady Endre utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény Pénzügyi és Számviteli Osztályán pénzügyi, számviteli feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Középfokú képesítés, szakirányú végzettség, MS Office ismeretek (Outlook, Excel, World),

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         költségvetési, mérlegképes könyvelői végzettség, vagy költségvetésben szerzett gyakorlat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok, hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 24.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Elektronikus úton Vinczéné Kovács Etelka pénzügyi osztályvezető részére a vk.etelka@keszthelyikorhaz.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. március 5.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.keszthelyikorhaz.hu – 2020. február 3.