Keszthelyi Kórház

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Keszthelyi Kórház
Élelmezési Osztály

dietetikus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8360 Keszthely, Ady Endre utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény élelmezési részlegén étlap tervezése a betegek számára, készételek kóstolása, minőségi és esztétikai ellenőrzése. Havi diétás étlap szerkesztése. A konyhán zajló munkafolyamatok nyomon követése. Az élelmezés vezető helyettesítése szabadság, távollét esetén.Ellátja a munkájával kapcsolatos adminisztratív teendőket. Betartja, betartatja a higienes szabályokat.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Felsőfokú képesítés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok, hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 5.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Elektronikus úton Hajnal Ildikó élelmezési osztályvezető részére a elelmezes.ov@keszthelyikorhaz.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. február 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.keszthelyikorhaz.hu – 2020. január 15.