Keszthelyi Kórház

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Keszthelyi Kórház
Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály

szülész- nőgyógyász szakorvos/osztályvezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2020.03.01-2025.02.28-ig-ig szól.

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8360 Keszthely, Ady Endre utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény Szülészeti és Nőgyógyászati Osztályán osztályvezető főorvosi kompetenciába tartozó feladatok ellátása, fejlesztése. A szülészeti- nőgyógyászati osztály fekvő-, illetve járóbeteg szakellátás teendőinek irányítása. Felügyeli az osztály minden dolgozójának tevékenységét. Biztosítja az osztály működési rendjét, összhangban a kórház működési rendjével.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Egyetem, szülész- nőgyógyász szakvizsga,

•         vezetői tapasztalat – Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         egészségügyi menedzser végzettség,

Előnyt jelentő kompetenciák:

•         tudományos fokozat, idegen nyelv ismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok, hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 10.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Elektronikus úton Dr. Kvarda Attila főigazgató részére a titkarsag@keszthelyikorhaz.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. február 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.keszthelyikorhaz.hu – 2020. január 3.