Keszthelyi Kórház

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Keszthelyi Kórház

mosodai raktár kisegítő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8360 Keszthely, Ady Endre utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény mosodai raktárában a szennyes textíliák szétválogatása, osztályozása, osztályoktól történő átvétele, kiadása. A textíliák forgó készletének raktározásával kapcsolatos feladatok elvégzése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         8 Általános,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         önéletrajz, hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 16.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Elektronikus úton Szijj Ákos Műszaki Osztályvezető részére a muszakiov@keszthelyikorhaz.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. október 23.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.keszthelyikorhaz.hu – 2019. szeptember 25.