Keszthelyi Kórház

                       

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Keszthelyi Kórház
Sürgősségi Osztály

egészségügyi adminisztrátor

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8360 Keszthely, Ady E. utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény Sürgősségi Osztályán egészségügyi adminisztrációs feladatok ellátása, 12 órás műszak vállalása, ügyeleti szolgálatban részvétel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Középfokú képesítés, gyors-gépíró végzettség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         önéletrajz,végzettséget igazoló dokumentumok, hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 24.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Elektronikus úton Lukácsné Turbéki Beáta részére a titkarsag@keszthelyikorhaz.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.keszthelyikorhaz.hu – 2018. szeptember 3.