Keszthelyi Kórház

                       

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Keszthelyi Kórház
Egészségfejlesztési Iroda

mentálhigiénikus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2023.06.01. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8360 Keszthely, Ady Endre utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény Egészségfejlesztési Irodájában mentálhigiénikus feladatkör ellátása “A keszthelyi EFI mentális egészségfejlesztés funkcióval történő bővítése” című pályázat keretében.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, mentálhigiénikus szakképesítés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok, hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 17.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Elektronikus úton Hegedüs Mária egészségfejlesztési irodavezető részére a efikeszthely@gmail.com E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.keszthelyikorhaz.hu – 2018. június 27.