Keszthelyi Kórház

                       

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Keszthelyi Kórház
Bérgazdálkodási és Munkaügyi Osztály

bérgazdálkodási és munkaügyi ügyintéző osztályvezetői megbízással

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8360 Keszthely, Ady Endre utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Bérgazdálkodási és Munkaügyi Osztály irányítása, valamint operatív feladatok ellátása. A MÁK KIRA programjának kezelése, az intézmény Jdolber munkaügyi moduljában lévő adatok rendszeres karbantartása. A kórházban megvalósuló létszám- és bérgazdálkodás adminisztratív teendőinek ellátása. Új dolgozók felvétele, illetve jogviszony megszüntetésével kapcsolatos adminisztratív teendők felügyelete. Fenntartó felé rendszeres és eseti adatszolgáltatások teljesítése, költségvetés, beszámoló készítése és egyéb munkakörébe tartozó feladatok.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, közgazdász végzettség,

•         Gyakorlott szintű Jdolber, KIRA ,

•         Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Felsőfokú képesítés, mérlegképes könyvelő végzettség,

•         TB ügyintézői képesítés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok, hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 17.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Elektronikus úton Kertész Márta gazdasági igazgató részére a titkarsag@keszthelyikorhaz.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 18.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.keszthelyikorhaz.hu – 2018. május 29.