EFOP-2.2.20-17 – 2017-00007 „Az egészségügyi ellátórendszer orvostechnikai infrastruktúra készültségi szintjének javítása

EFOP-2.2.20-17 – 2017-00007 „Az egészségügyi ellátórendszer orvostechnikai infrastruktúra készültségi szintjének javítása

Keszthelyi Kórház, Keszthely

Projektazonosító: EFOP-2.2.20-17-2017-00007

Projekt megnevezése: Az egészségügyi ellátórendszer orvostechnikai infrastruktúra készültségi szintjének javítása a Keszthelyi Kórházban

Támogatás fajtája: uniós forrás

A felvitt adatok:

 

************************** ALAPADATOK ***********************
OEPkód, intézmény, település: 2703 – Keszthelyi Kórház, Keszthely
Régió: Nyugat-Dunántúl
Projektazonosító: EFOP-2.2.20-17-2017-00007
Projekt megnevezése: Az egészségügyi ellátórendszer orvostechnikai infrastruktúra készültségi szintjének javítása a Keszthelyi Kórházban
Támogatás fajtája: uniós forrás
************************** 1. MUNKALAP ***********************
Megvalósulás helyszínére és a projekt státuszára vonatkozó adatok
Intézmény neve, ahol a projekt megvalósul(t): Keszthelyi Kórház
Projekt státusza : fenntartás időszak
TSZ kötés dátuma : 2017.12.01.
Projekt tervezett kezdete: 2017.12.01.  vége: 2018.07.31.
Projekt tényleges megvalósításának kezdete: 2017.12.01.  vége: 2018.07.31.
Fenntartási idő kezdete: 2018.08.01.  vége: 2023.07.31.
Tsz szerinti támogatások, költségek
Konzorciumi pályázat: Nem
Eredeti TSZ szerinti támogatás összege (bruttó Ft):
Teljes támogatási összeg: 47 319 660
Konzorcium esetén, projekt támogatási összeg : 0
Eredeti TSZ szerinti önrész összege (bruttó Ft):
Teljes önrész összege: 0
Konzorcium esetén, projekt önrész összege: 0
Eredeti TSZ szerinti projekt összes költség összege (bruttó Ft):
Projekt összköltség: 47 319 660
Konzorcium esetén, tagi projekt összköltség: 0
Támogatás intenzitása (%): 100
Hatályos/legutolsó TSZ szerinti támogatás összege, amely tartalmazza a megítélt, hatályos TSZ-be beemelt többletforrást is (bruttó Ft):
Teljes támogatási összeg: 47 319 660
Konzorcium esetén, tagi projekt támogatási összeg: 0
Hatályos/legutolsó TSZ szerinti önrész összege (bruttó Ft):
Teljes önrész összege: 0
Konzorcium esetén, tagi projekt önrész összege: 0
Hatályos/legutolsó TSZ szerinti támogatás teljes összege,
amely tartalmazza a megítélt, hatályos TSZ-be beemelt többletforrást is (bruttó Ft):
Projekt összköltség: 47 319 660
Konzorcium esetén, tagi projekt összköltség: 0
Projekthez megítélt teljes többletforrás (bruttó Ft):
Teljes többletforrás összege: 0
Konzorcium esetén, tagi projekt költséghez megítélt többletforrás összege: 0
ÖSSZESÍTŐ KÖLTSÉGADATOK
Projekt felhasznált összköltsége (bruttó Ft) (támogatás+többletforrás+önrész):
intézményi szinten: 49 038 650
konzorciumi szinten (adott esetben): 0
Lezárt projekt esetén költségvetési maradvány (fel nem használt) összege (bruttó Ft):
intézményi szinten: 0
konzorciumi szinten (adott esetben): 0
A projekt sikeres megvalósítására tekintettel Kormányhatározatban megítélt többletforrás
A projekt költségvetésében tervezett, de a Közreműködő Szervezet részéről kifizetésre/elfogadásra nem került összes költség összege (bruttó Ft): 0
Szabálytalansági eljárás miatt visszafizetendő/visszafizetett támogatás összege (bruttó Ft): 0
Igénybe vett-e kormányhatározatban megítélt többletforrást? Nem
Összköltség adatok
Kivitelezés összes költsége (bruttó Ft): 0
Orvosi gép-műszer összes költsége (bruttó Ft): 48 888 650
Egyéb gép-műszer összes költsége (pl. fénymásoló, konyhai eszközök) (bruttó Ft): 0
Jármű összes költsége (bruttó Ft): 0
Mobilia összes költsége (bruttó Ft): 0
Informatikai eszközök összes költsége (bruttó Ft): 0
Képzés-foglalkoztatás-ösztöndíj-prevenció (bruttó Ft): 0
Egyéb költségek összesen (pl. előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok, műszaki ellenőri ktg, kötelező nyilvánosság, stb.) (bruttó Ft): 150 000
************************** 2. MUNKALAP ***********************
Kivitelezéssel kapcsolatos adatok
Volt kivitelezés adata? Nem / Nem releváns
Gép-műszer adatok
Projektben beszerzett eszközök száma (összes darab): 2
A projekt megvalósítását megelőzően az eszközök átlagéletkora (év): 20
A projekt megvalósítását követően az eszközök átlagéletkora (év): 0
Az eszközök átlagéletkorának változása: -20
A projektben beszerzett összes eszközből az ápolási eszközök száma (azoknak az eszközöknek a számát kell megadni, amelyek a projektben ilyen név alatt kerültek beszerzésre) (db): 0
A projektben beszerzett összes ápolási eszköz (azoknak az eszközöknek az összköltsége, amelyek ezen a néven kerültek a projektben beszerzésre) költsége (bruttó Ft): 0
Mobilia adatok
Volt mobilia adata? Nem / Nem releváns
Informatikai beszerzések adatai
Volt mobilia adata? Nem / Nem releváns
************************** 3. MUNKALAP – – – SZAKMÁNKÉNTI ADATGYŰJTÉS ***********************
Fejlesztett szakmához kapcsolódó KIVITELEZÉS
A fejlesztett szakma A kivitelezés megvalósulása után Épület neve, ahol megvalósítását megelőzően megtalálható volt Épület neve, amelybe a megvalósítását követően került
Ezen adatok kitöltése nem releváns
Fejlesztett szakmákhoz kapcsolódó GÉP-MŰSZER beszerzések
A fejlesztett szakma géptípus A beszerzett nagyértékű gép-műszer pontos neve A beszerzett nagyértékű gép-műszer szállítója Darab Ára (bruttó Ft/db) Ára (bruttó Ft/Összesen)
intenzív ellátás 1502 : UH PHILIPS Affiniti 50G Bluemed Kft 1 20 288 250 20 288 250
Ultrahang disgnosztika: UH PHILIPS Affiniti 70G Bluemed Kft 1 28 600 400 28 600 400
Fejlesztett szakmához kapcsolódó KÉPZÉS-FOGLALKOZTATÁS-ÖSZTÖNDÍJ-PREVENCIÓ
Nem töltött fel adatot / Ezen adatok kitöltése nem releváns

 

************************** ZÁRÓ RÉSZ az alapadatokhoz – – – A PROJEKT EREDMÉNYEI ***********************
Egyéb ertedmények
Nem töltött fel adatot!
Megjegyzés a megadott adatokhoz kapcsolódóan
Megjegyzés a projekttel kapcsolatban: Nincs.
Rövid bemutatása annak, hogy a projekt az ellátás fejlődését hogyan szolgálta
A projekt eredményeinek bemutatása: A pályázat kiemelt szintű radiológiai ultrahang készülékek beszerzését tette lehetővé a Központi Radiológia és Ultrahang- diagnosztikai osztály valamint az intenzív osztály részére. A készülékekkel csökkenteni tudjuk a beavatkozással járó lehetséges szövődmények számát. Összességében rövidülhet a kórházi ellátás ideje, pontos, gyors
diagnózis állítható fel. A radiológus kollégák mellett így az intenzíves szakorvosok is a jelen szakmai elvárásoknak megfelelően tudásukat gyarapítva
használhatják a készüléket