EFOP-2.2.18-17

EFOP-2.2.18-17

Keszthelyi Kórház, Keszthely

Projektazonosító: EFOP-2.2.18-17-2017-00051

Projekt megnevezése: Betegbiztonság növelését célzó komplex infrastrukturális fejlesztések a Keszthelyi Kórházban

Támogatás fajtája: uniós forrás

A felvitt adatok:

 

************************** ALAPADATOK ***********************
OEPkód, intézmény, település: 2703 – Keszthelyi Kórház, Keszthely
Régió: Nyugat-Dunántúl
Projektazonosító: EFOP-2.2.18-17-2017-00051
Projekt megnevezése: Betegbiztonság növelését célzó komplex infrastrukturális fejlesztések a Keszthelyi Kórházban
Támogatás fajtája: uniós forrás
************************** 1. MUNKALAP ***********************
Megvalósulás helyszínére és a projekt státuszára vonatkozó adatok
Intézmény neve, ahol a projekt megvalósul(t): Keszthelyi Kórház
Projekt státusza : zárás alatt
TSZ kötés dátuma : 2017.10.12.
Projekt tervezett kezdete: 2017.10.01.  vége: 2018.09.30.
Projekt tényleges megvalósításának kezdete: 2017.10.01.  vége: 2018.09.30.
Tsz szerinti támogatások, költségek
Konzorciumi pályázat: Nem
Eredeti TSZ szerinti támogatás összege (bruttó Ft):
Teljes támogatási összeg: 195 350 891
Konzorcium esetén, projekt támogatási összeg : 0
Eredeti TSZ szerinti önrész összege (bruttó Ft):
Teljes önrész összege: 0
Konzorcium esetén, projekt önrész összege: 0
Eredeti TSZ szerinti projekt összes költség összege (bruttó Ft):
Projekt összköltség: 195 350 891
Konzorcium esetén, tagi projekt összköltség: 0
Támogatás intenzitása (%): 100
Hatályos/legutolsó TSZ szerinti támogatás összege, amely tartalmazza a megítélt, hatályos TSZ-be beemelt többletforrást is (bruttó Ft):
Teljes támogatási összeg: 0
Konzorcium esetén, tagi projekt támogatási összeg: 0
Hatályos/legutolsó TSZ szerinti önrész összege (bruttó Ft):
Teljes önrész összege: 0
Konzorcium esetén, tagi projekt önrész összege: 0
Hatályos/legutolsó TSZ szerinti támogatás teljes összege,
amely tartalmazza a megítélt, hatályos TSZ-be beemelt többletforrást is (bruttó Ft):
Projekt összköltség: 0
Konzorcium esetén, tagi projekt összköltség: 0
Projekthez megítélt teljes többletforrás (bruttó Ft):
Teljes többletforrás összege: 0
Konzorcium esetén, tagi projekt költséghez megítélt többletforrás összege: 0
ÖSSZESÍTŐ KÖLTSÉGADATOK
Projekt felhasznált összköltsége (bruttó Ft) (támogatás+többletforrás+önrész):
intézményi szinten: 195 350 891
konzorciumi szinten (adott esetben): 0
Lezárt projekt esetén költségvetési maradvány (fel nem használt) összege (bruttó Ft):
intézményi szinten: 0
konzorciumi szinten (adott esetben): 0
A projekt sikeres megvalósítására tekintettel Kormányhatározatban megítélt többletforrás
A projekt költségvetésében tervezett, de a Közreműködő Szervezet részéről kifizetésre/elfogadásra nem került összes költség összege (bruttó Ft): 7 747 000
Szabálytalansági eljárás miatt visszafizetendő/visszafizetett támogatás összege (bruttó Ft): 0
Igénybe vett-e kormányhatározatban megítélt többletforrást? Nem
Összköltség adatok
Kivitelezés összes költsége (bruttó Ft): 0
Orvosi gép-műszer összes költsége (bruttó Ft): 0
Egyéb gép-műszer összes költsége (pl. fénymásoló, konyhai eszközök) (bruttó Ft): 92 496 311
Jármű összes költsége (bruttó Ft): 0
Mobilia összes költsége (bruttó Ft): 0
Informatikai eszközök összes költsége (bruttó Ft): 81 153 000
Képzés-foglalkoztatás-ösztöndíj-prevenció (bruttó Ft): 0
Egyéb költségek összesen (pl. előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok, műszaki ellenőri ktg, kötelező nyilvánosság, stb.) (bruttó Ft): 21 701 580
************************** 2. MUNKALAP ***********************
Kivitelezéssel kapcsolatos adatok
Volt kivitelezés adata? Nem / Nem releváns
Gép-műszer adatok
Projektben beszerzett eszközök száma (összes darab): 381
A projekt megvalósítását megelőzően az eszközök átlagéletkora (év): 0
A projekt megvalósítását követően az eszközök átlagéletkora (év): 0
Az eszközök átlagéletkorának változása: 0
A projektben beszerzett összes eszközből az ápolási eszközök száma (azoknak az eszközöknek a számát kell megadni, amelyek a projektben ilyen név alatt kerültek beszerzésre) (db): 0
A projektben beszerzett összes ápolási eszköz (azoknak az eszközöknek az összköltsége, amelyek ezen a néven kerültek a projektben beszerzésre) költsége (bruttó Ft): 0
Mobilia adatok
Volt mobilia adata? Nem / Nem releváns
Informatikai beszerzések adatai
Összes beszerzett informatikai eszközök száma (db): 64
Az összes beszerzett informatikai eszközből a hardware eszközök száma (db): 62
Beszerzett hardware eszközök költsége(bruttó Ft): 30 988 000
Az összes beszerzett informatikai eszközből a software eszközök száma (db): 2
Beszerzett software eszközök költsége (bruttó Ft): 26 924 000
Egyéb informatikai beszerzések összköltsége: 23 241 000
A projektben történt beszerzések Beszerzés történt-e? A rendszer típusának pontos megnevezése: A beszerzett rendszer szállítója:
Integrált informatikai medikai rendszer Nem
Integrált informatikai vállalatirányítási rendszer Nem
Digitális képalkotási és képtovábbítási rendszer (PACS) Nem
Telemedicinát alkalmazó megoldás/rendszer Nem
Központi betegirányító és beteghívó rendszer Nem
Informatikai infrastruktúra és szolgáltatások szervezési, irányítási és menedzsment rendszer (ITIL) bevezetésre történt Nem
Egyéb – Felület ellenőrző rendszer Igen KITÁR Felületellenőrző szoftver HARTMANN-RICO Hungária Kft
Egyéb – Beteg leolvasó(mobil) és betegazonosító rendszer Igen REGhub betegazonosító rendszer iERP Hungary Kft
************************** 3. MUNKALAP – – – SZAKMÁNKÉNTI ADATGYŰJTÉS ***********************
Fejlesztett szakmához kapcsolódó KIVITELEZÉS
A fejlesztett szakma A kivitelezés megvalósulása után Épület neve, ahol megvalósítását megelőzően megtalálható volt Épület neve, amelybe a megvalósítását követően került
Ezen adatok kitöltése nem releváns
Fejlesztett szakmákhoz kapcsolódó GÉP-MŰSZER beszerzések
A fejlesztett szakma géptípus A beszerzett nagyértékű gép-műszer pontos neve A beszerzett nagyértékű gép-műszer szállítója Darab Ára (bruttó Ft/db) Ára (bruttó Ft/Összesen)
Ezen adatok kitöltése nem releváns
13 osztályon való elhelyezés: Levegőfertőtlenítő berendezés Novaerus NV 800 Allegro Kft 13 2 197 100 28 562 300
higiénia: Kézfertőtlenítés technika megfelelőségét mérő rendszer Semmelweis scanner Allegro Kft 3 6 035 481 18 106 443
intenzív ellátás 1502 : Zárófertőtlenítést végző automata 2000.001 Nocospray 2 Allegro Kft 1 1 710 309 1 710 309
Minden osztály érintett: Hálózati vízellátó rendszer fertőtlenítését biztosító berendezés ProMinent Bello Zon Noritix Kft 2 16 700 500 33 401 000
Fejlesztett szakmához kapcsolódó KÉPZÉS-FOGLALKOZTATÁS-ÖSZTÖNDÍJ-PREVENCIÓ
Nem töltött fel adatot / Ezen adatok kitöltése nem releváns

 

************************** ZÁRÓ RÉSZ az alapadatokhoz – – – A PROJEKT EREDMÉNYEI ***********************
Egyéb ertedmények
Nem töltött fel adatot!
Megjegyzés a megadott adatokhoz kapcsolódóan
Megjegyzés a projekttel kapcsolatban: Nincs.
Rövid bemutatása annak, hogy a projekt az ellátás fejlődését hogyan szolgálta
A projekt eredményeinek bemutatása: A projekt átfogó, stratégiai célja a betegellátás minőségének javítása, a betegek ellátással kapcsolatos elégedettségének növelése, továbbá az egészségügyi dolgozókra nehezedő nyomás csökkentése.
A kórház a kézhigiéné, az izolált kórtermek zárófertőtlenítése, a levegőfertőtlenítés, a környezeti dekontamináció, és a hálózati vízellátó rendszer fertőtlenítés
területén betervezett rendszerszintű fejlesztést megvalósította. Várható eredmény:a a munkavégzés során
bekövetkező hibáknak és kórházi fertőzések kialakulásának csökkenése. Ebből adódóan a kórházi ellátás időtartamának lerövidülése . Kórházi fertőzések megelőzése és visszaszorítása a műszerek biztosítása által. Csökken a gyógyszerfelhasználás is. Rövidül a kezelési idő, és egyúttal növekszik a szolgáltatás minősége is. Végül pedig a projekt keretében egységes betegazonosító rendszer bevezetésére is sor került, amely a kezelés során mindvégig biztosítja a pontos adatrögzítést.